Support

Obs!

För att få åtkomst till de här supportverktygen måste du först identifiera produkten med hjälp av anpassad support eller allmän support.
• Om du vill ha anpassad support väljer du Identifiera min produkt, så gör vi en genomsökning av enheten. Du kan även välja att ange enhetens Service Tag-nummer.
• Om du vill ha allmän support väljer du en produktkategori och bläddrar sedan fram till din produkt med utgångspunkt från märke och produktmodell.

Anpassad support

Dell-produkten är unik för dig. Det är vår support också. Identifiera din specifika produkt för att få personlig hjälp.

Ange Service Tag- eller Express Service-koden.

Båda produktidentifierarna finns på baksidan eller undersidan av enheten.  Mer information


Allmän support